I. Pravidla soutěže Žena Internetu 2018

 1. Soutěž Žena Internetu České republiky 2018 je originální soutěží krásy pořádaná na území České republiky.
 2. Soutěž vyhlásila agentura MA Models, IČ: 75837951
 3. Tato obecně závazná pravidla soutěže Žena internetu pro ročník 2018 se řídí právními předpisy České republiky.

II. Vyhlášení soutěže

 1. 1. ročník Žena Internetu ČR byl oficiálně vyhlášen 3. 9. 2018 na internetových stránkách www.zenainternetu.cz
 2. Průběh soutěž:
  a) registrace přes internetové stránky zenainternetu.cz v sekci Registrace.
  b) hlasování na sociálních sítích
  c) celostátní finále

III. Podmínky pro zájemkyně o soutěž

 1. Soutěže se můžou zúčastnit ženy splňující níže uvedené podmínky:
  a) věk 18let a více
  b) občanství České republiky nebo zemí Evropské Unie, které mluví česky
  c) odeslání registračního formuláře a souhlasem se zpracovaním osobních údajů a podmínkami soutěže
  d) bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů) a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti
 2. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěž zjistí, že Finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda Finalistka splňuje podmínky soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo udělit tzv. divokou kartu soutěžící, která ji bude opravňovat k přímému postupu do Finále

IV. Hlasování o postup do finále

 1. Do Finále postupuje 10 dívek, které v hlasování na sociálních sítích a webu pořadatele obdrží nejvíce hlasů.
 2. Finalistky obdrží pozvánku na finálový večer od vyhlašovatele e-mailem.

V. Finále

 1. Finále bude probíhat formou soutěže finalistek ve 3 soutěžních disciplínách:
  a) konverzace s moderátorem
  b) módní přehlídka
  d) závod na rotopedu na čas
 2. Ve finále jsou zvoleny:
  a) Vítězka – Žena Internetu 2018
  b) Žena Internetu Sympatie – celková vítězka se součtem zaslaných hlasů u mediálních partnerů
  c) Žena s nejkrásnějšíma očima
  d) Žena s nejkrásnějším úsměvem
 3. O pořadí finalistek Žena Internetu 2018 rozhodne odborná porota.
 4. O složení poroty rozhodne organizátor soutěže. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

VI. Časový harmonogram

  1. 3. 9. 2018 oficiální zahájení soutěže s možností registrace do soutěže Žena Internetu
  2. 28.10. 2018 ukončení registrace do soutěže
  3. 29. 10. 2018 zahájení hlasování na internetu
  4. 1. 12. 2018 ukončení hlasování na internetu
  5. 16. 12. 2018 – focení finalistek, Starbagatelier, Na Březince 6, Praha 5
  6.  27. 1. 2019 soustředění finalistek, Starbagatelier, Na Březince 6, Praha 5
  7. 1. 3 .2019 – Finále, Balu Kitchen, Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3

VII. Ceny a dary

 1. Vítězka – Žena Internetu 2018 získáva zákrok na klinice plastické a estetické chirurgie Grand Clinic v hodnotě 75tis.Kč, víkendový pobyt pro dva od společnosti Přerost a Švorc auto včetně zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend a nafocení profi fotek od fotografa Mariána Juskanina včetně vizáže a stylingu od vizážistky Renaty Jandové.
 2. Žena Internetu Sympatie 2018 získáva veslařský trenažer od společnosti Tunturi.
 3. Žena s nejkrásnějšíma očima získáva zákrok na klinice plastické a estetické chirurgie Grand Clinic v hodnotě 5tis.Kč
 4. Žena s nejkrásnějším úsměvem získáva zákrok na klinice plastické a estetické chirurgie Grand Clinic v hodnotě 5tis.Kč
 5. Vítězky berou na vědomí, že získanou cenu nelze vyměnit, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci.
 6. Ceny ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

VIII. Obecná ustanovení

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže Žena internetu a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřuje souhlas s uvedením svého jména, příjemní a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů v rámci zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých ze soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

IX. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících společností, partnerů soutěže a osoby jim blízké.