Zásady a nastavení Cookies


Cílem tohoto dokumentu je poskytnout srozumitelný popis procesů, aplikovaných v souvislosti se zásadami používání souborů Cookies a možnost personalizace jejich nastavení v rámci webových stránek soutěže Žena internetu. Doporučujeme se s níže uvedeným textem pečlivě seznámit a dle svobodné vůle případně používání souborů Cookies omezit.

Pokud s našimi Zásadami používání webu, Zásadami a nastavením Cookies, Zásadami ochrany soukromí nesouhlasíte, opusťte okamžitě tyto stránky a nepoužívejte je!

1. Úvodní ustanovení

1.1. Webové stránky soutěže Žena internetu provozované na doméně zenainternetu.cz, případně zena-internetu.cz (dále jen „Web“) a přidružené služby provozuje a spravuje Václav Bečvář, Žalanského 291/12B, 163 00 Praha 618 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Cookies jsou Provozovatelem v rámci Webu využívány v souladu s ustanovením zákona č. 374/2021 Sb., kterým byl změněn zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tj. pouze na základě Vašeho výslovného, prokazatelného a předem uděleného souhlasu (dále jen „Zásady Cookies“).

1.3.Cookies“ představují data, typicky malé textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho zařízení (mobilní telefon, tablet, počítač, ...) a uchovávají anonymizované informace včetně potřebných informací pro nastavení. Umožní plnohodnotné personalizované používání webových stránek. Soubory Cookies mají také délku své platnosti a jsou většinou využívány pouze pro nezbytně dlouhou dobu v rámci otevřeného internetového prohlížeče. Délku platnosti Cookies volí programátor z hlediska účelu použití a konktrétní kategorie použití.

2. Nastavení souborů Cookies v rámci Webu

2.1. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které se právě používá, a to po dobu, než dojde k zavření internetového prohlížeče. Pokud si založíte uživatelský účet, toto nastavení se aplikuje vždy, když se přihlásíte.

2.2. Omezení souborů Cookies provedete přepnutím některého z přepínačů u konkrétní kategorie Cookies níže:

Technické Cookies

Jedná se o absolutně nezbytné Cookies, bez kterých by nebylo možné Web nebo požadované služby reálně provozovat. Zahrnují technicky nezbytné Cookies, vč. Cookies zajišťujících IT bezpečnost, Cookies pro ukládání zvolených nastavení, Cookies nutné pro komunikaci serverů, Cookies pro dodržování podmínek přístupu do Webu a základní Cookies pro možnost A/B testování webových stránek. Tyto Cookies jsou potřeba kvůli správnému fungování Webu, bezpečnosti, správnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické Cookies nelze vypnout, protože by Web dál nefungoval správně.

Funkční Cookies

Jedná se o Cookies, které umožňují v rámci Webu ukládat informace, které již uživatel zadal (např. ID uživatele, výběr jazyka, umístění uživatele), s cílem nabídnout vylepšené, individualizované funkce pro uživatele. Funkční Cookies jsou používány také k tomu, aby umožnily využití některých požadovaných funkcí, jako je přehrávání videí. Doporučujeme tyto Cookies nechat zapnuté, aby jste mohli Web plnohodně využívat.

Analytické a výkonnostní Cookies

Jedná se o Cookies, které shromažďují informace o využívání Webu, například včetně informací, které internetové prohlížeče a operační systémy jsou používané, název domény webové stránky, kterou jste již dříve navštívili, počet návštěv v Webu, průměrná doba trvání návštěvy a informace, ze které stránky jste se na Web dostali. Díky tomu Web funguje lépe a vy si můžete užít pohodlnější ovládání, jednodušší objednávky, rychlejší odezvy, apod.. Informace shromážděné pomocí těchto Cookies, jsou souhrnné a anonymní. Tyto Cookies neukládají žádné informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Souhlasem nám pomáháte získat cenná data o tom, jak Web užíváte.

Marketingové Cookies a Cookies sociálních sítí

Jedná se o Cookies, které se používají pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím na základě prohlíženého obsahu a pomáhají měřit účinnost reklamních kampaní. Používají se také k omezování frekvence zobrazení reklam a měření a kontrolování efektivity reklamních kampaní. Registrují, zda uživatelé navštívili webové stránky nebo ne a jaký obsah byly použitý. Tyto soubory Cookies jsou často spojeny s funkcí internetových stránek třetích stran. Pokud tyto soubory deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama, ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní.

3. Nastavení souborů Cookies v rámci internetového prohlížeče

3.1. Nastavení, pomocí kterých můžete soubory Cookies spravovat nebo odstranit, může obsahovat také internetový prohlížeč. Tato nastavení se mohou v jednotlivých prohlížečích lišit a vývojáři mohou jejich dostupnost a funkčnost kdykoli změnit.

3.2. Pokud v prohlížeči zablokujete používání souborů Cookies, některé součásti internetových stránek nemusí fungovat správně, a to nejen v rámci Webu, ale i u statních webových stránek.

3.3. Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na návody nastavení souborů Cookies v rámci nejpoužívanějších internetových prohlížečů:

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Není-li zde uvedeno jinak, řídí se tyto zásady příslušnými ustanoveními v souladu se Zásadami ochrany soukromí a souvisejících předpisů.

4.2. Orgánem dozorujícím nad dodržováním ochrany osobních údajů a soukromí je Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.3. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi těchto Zásad Cookies má přednost česká verze.

4.4. Tyto Zásady jsou účinné od 15. 8. 2022.